Ειδικά Προγράμματα

Ειδικά Προγράμματα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Δεκάδες εταιρείες και οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου KES SCHOOL OF LANGUAGES. 

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των επαγγελματιών σε διάφορους τομείς. Είναι εξειδικευμένα (tailor made) ταχύρυθμα και ευέλικτα προγράμματα για επαγγελματίες κάθε ειδικότητας. Δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για εκπαίδευση κι εξειδίκευση του προσωπικού των εταιρειών στην Αγγλική Γλώσσα και τη χρήση ειδικής ορολογίας όπως επίσης και σε θέματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τα προγράμματα καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και των στελεχών της. Γίνονται σε μικρές ομάδες σε άτομα αποκλειστικά του ίδιου επιπέδου γνώσεων σε χώρους των εταιρειών ή του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου KES SCHOOL OF LANGUAGES με έμπειρους καθηγητές, ειδικευμένους στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων. 

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν πότε θα αρχίζουν όπως επίσης και τη δυνατότητα προγραμματισμού. Οι παραπάνω ειδικότητες μπορούν να προσαρμοστούν απόλυτα (tailor-made) στις ανάγκες κάθε εταιρείας ή οργανισμού κατόπιν συνεννοήσεως.