Ηλεκτρονικές πληρωμές διδάκτρων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

Με γνώμονα την προστασία της υγείας των μαθητών και των γονέων τους, αλλά και των μελών του προσωπικού του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου KES SCHOOL OF LANGUAGES, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Κυβέρνησης για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι οι πληρωμές των διδάκτρων και οι οποιεσδήποτε διευθετήσεις άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των μαθητών θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-banking ή JCCSmart.

Τρόποι ηλεκτρονικών πληρωμών:

  • JCC SMART: https://www.jccsmart.com/ κάτω από την κατηγορία “Δίδακτρα” επιλέξετε “KES COLLEGE”
  • 1Bank της Τράπεζας Κύπρου: https://online.bankofcyprus.com/netteller-web/Login.faces

    • Στο Αγγλικό μενού: [TRANSFERS & PAYMENTS/BILL PAYMENTS/TUITION FEES – επιλέξτε “KES COLLEGE”]

    • Στο Ελληνικό μενού: [ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ – επιλέξτε “KES COLLEGE”]

  • Web Banking της Ελληνικής Τράπεζας: https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/en/personal-banking/ways-to-bank/i-need-a/web-banking

Είναι πολύ σημαντικό στην κάθε πληρωμή να αναφέρονται:

- το πλήρες όνομα του/της μαθητή/μαθήτριας

- ο αριθμός εγγραφής του/της (αριθμός SAP) στο Φροντιστήριο.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να γίνονται τα εμβάσματα είναι:

  • Τράπεζα Κύπρου:

Όνομα δικαιούχου: EKPEDEFTIRIA KES LTD

Αρ. Λογαριασμού: 011011057367

IBAN No.: CY67002001100000001105736700

Κωδικός Τράπεζας: BCYPCY2N

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος αναφορικά με την πιο πάνω διευθέτηση ή σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφορίες για το υπόλοιπο των διδάκτρων που οφείλετε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Λογιστήριο του Φροντιστηρίου στο τηλέφωνο 22875737.

Εφημερίδα “Mindbubbles”

odigos spoudon slogan

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ